Insändare Sverige har under lång tid haft brist på sjuksköterskor. Det finns flera sätt att förbättra situationen på. Centerpartiet föreslår en examensbonus för att öka incitamenten att utbilda sig till sjuksköterska.

De närmaste tio åren ökar antalet äldre kraftigt. Vi vet att de äldsta i samhället är de som kräver mest vård. Det innebär att vi behöver anpassa vården i Östergötland efter det. Samtidigt förändras förutsättningarna att utbilda och rekrytera personal. Krympande studentkullar gör att det inte kommer finnas nog med studenter för att fortsätta de senaste årtiondenas utbyggnad av högskolorna. När det blir färre som pluggar samtidigt som behoven växer, krävs nya grepp.

Det är stora skillnader mellan högskolorna på hur många som hoppar av sjuksköterskeutbildningen under studietiden.

Samma sak gäller arbetsgivarna. Det är inte acceptabelt att så många lämnar vårdyrken när vi samtidigt har ett så stort behov av vårdpersonal. Det är ingen hemlighet hur man får väl fungerande arbetsplatser där människor stannar trivs och stannar kvar. Det är väl beforskat. Däremot står det i konflikt med många andra mål i verksamheten. Att prioritera personalen är en nödvändighet och värt varje krona. Det är i grund och botten en fråga om politiskt ledarskap.

Sjuksköterskorna är den grupp där det förutspås störst brist om tio år. Centerpartiet tror på morötter för att påverka människor. Vi föreslår en examensbonus som ges efter fem arbetade år.

Vi behöver bli bättre på att belöna och uppmuntra dem som dagligen räddar liv och skapar trygghet. Både staten, regionen och kommunerna behöver kliva fram för att ta ansvar för det.