Insändare Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping har från och med den 26 oktober ett nytt namn: ”Hennes kungliga höghet Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus”.

Enligt vårddirektör Ditte Pehrsson Lindell har sjukhuset länge arbetat med att få en högspecialiserad sjukvård för barn och unga i hela landet. Hon uttrycker sin tillfredsställelse över att det nu får ett passande namn. Genom att kronprinsessan lånar ut sitt namn stärks barnsjukvården och dess viktiga roll inom sjukhuset framhåller Ditte Pehrsson Lindell.

Professor Johnny Ludvigsson anser att ”med ett bra namn på barnsjukvården blir barnen gladare, stoltare och därmed friskare.”

Vi undrar på vilket sätt barn- och ungdomssjukvården stärks av ett kungligt namn – blir barnen därmed friskare?

Innebär det större resurser till bättre barnsjukvård?

Har kronprinsessan bidragit med egna forskningsinsatser eller annat arbete för barnsjukvården?

Är detta ett försök att hänga på trenden att ”bygga starka varumärken” – eller bara vanligt kungafjäsk?

Dessutom ser vi det som stötande att kungligheters namn åberopas just i sjukvårdsammanhang. Många av oss upprörs över att kungahuset till exempel har en gräddfil till förstklassiga, reserverade platser inom förlossningsvården i Stockholm, medan andra kvinnor på grund av platsbrist skickas omkring i landet för att över huvudtaget få professionell hjälp vid förlossningar.