insändare Svar till Reidar Svedahl (L) i NT

Reidar Svedahls svar är inte förvånande, utan det är väl så Kvartetten ser på oss i de gröna näringarna. Att det sedan i Östergötland jobbar cirka 9 000 personer inom de gröna näringarna och till detta kan läggas våra egenägda industrier som Arla, Scan, Lantmännen och övriga företag som jobbar med lantbruksrelaterad produktion.

Se bara på de investeringar som några av dessa företag gör i Östergötland: Arla 220 miljoner i Linköping och Väderstad 150 miljoner, dessa investeringar skapar jobb inom regionen och är även bra för Norrköping. Dessutom är många av landsbygdsföretagen aktiva inom andra näringar som turism, entreprenad, uthyrningsverksamhet, energi samt skogsbruk. Och därigenom viktiga leverantörer till den massa-, pappers- och sågindustri som finns i länet.

Vad det gäller exploatering av åkermark så anser vi att man måste ta ansvar för att kommande generationer och skydda bra åkermark. För fram till år 2030 kommer antalet människor på jorden öka med 1 miljard och då kommer vi behöva producera mat på all tänkbar areal som finns att tillgå.

Angående gödselproblematiken så skrev LRF en skrivelse till kommunen den 8 november 2017 där vi lyfte frågan. Det var vår intention att belysa ett problem och skapa en debatt. Om hur vi skulle kunna lösa det problemet men vi fick ingen respons, så den dialog du föreslår nu uteblev. Sedan kan ju kommunen även vara proaktiv om man vill vara företagarvänlig.

Fibern är livsviktig för många företag och boende på Vikbolandet så den frågan är ytterst viktig för oss i LRF därav vill vi lyfta den ytterligare.

Till sist måste jag berömma Liberalerna i Östergötland som faktiskt bjudit in LRF för att diskutera lantbruksfrågor vid några olika tillfällen. Förhoppningsvis kommer det flera tillfällen, så även du Reidar Svedahl hinner gå på någon av dessa diskussionsträffar.