INSÄNDARE Valet närmar sig. Det finns således all anledning för oss väljare att informera oss om vad som sker och vad som under mandatperioden har skett i maktens korridorer. Politiker i riksdagen, landstingen och våra kommuner förvaltar resultatet av våra gemensamma ansträngningar. Politiska församlingar och de politiker som där huserar synes ha en minst sagt dålig förvaltning av våra skattemedel. Skattkistorna tycks stå vidöppna. Detta har utlöst febril aktivitet hos skrupelfria aktörer med anknytning till skatteparadis. Massmedierna rapporterar också utan avbrott om våra politiker och dessvärre också tjänstemän i stat, landsting och kommuner. Allvarliga brister i deras hantering av våra gemensamma medel avslöjas.

Trots att det i många fall synes uppenbart att brott begåtts lyser i många fall aktiviteter från polis och åklagare med sin frånvaro. Vår demokrati är i fara så länge vi inte kan komma tillrätta med dessa problem. Det är dock positivt att frågorna tas upp i massmedierna, i sociala medier, på debatt- och insändarsidor och i det enskilda samtalet. Att bli politiker får inte innebära någon slags karriär och en genväg till höga inkomster. Arvoden och ersättningar till politiker är i grunden avsedda som kompensation till den som lämnar sin normala syssla för att under en tid tjäna oss medborgare. Heltidsarvoderade politiker är en styggelse. Alla politiker bör ha en fot i den verklighet i vilken medborgarna befinner sig. Givetvis skall exempelvis våra kommunpolitiker, som nu sker, inte själva besluta om sina arvoden och ersättningar. Politiker vars huvudintresse är den egna plånboken kan ”möjligtvis” göra karriär på annat håll.

Som konsekvens av det som ovan sagts ser vi politiker som långt efter att de lämnat sina politiska uppdrag lever på bidrag från oss skattebetalare. I denna situation tycks något intresse för att hitta ett ”vanligt” arbete helt saknas.

Undertecknad och många med mig saknar raka journalistiska frågor där våra politiker får redogöra för vilka arvoden och ersättningar ”utgående av skattemedel” vederbörande uppbär. SVT:s oförmåga att ställa dessa frågor är frapperande! SVT ser måhända istället fram emot den förestående Almedalsveckan. Där väntar myset, minglet och politikerna. Krogskyltarna i Visby blinkar förföriskt rött alltmedan licens- och skattebetalare står för notan.