Insändare Hundägare! Låt oss andra också njuta av naturen, utan att trampa i hundbajs eller hundbajspåsar.

Hur kommer det sig att man kan hitta fyllda hundbajspåsar i naturen? De har inget i naturen att göra, det är ren nedskräpning och straffbart. Straffet för nedskräpning är böter eller fängelse i högst ett år enligt miljöbalken. Även om hundbajsplastpåsarna består av nedbrytbar plast, så får man inte slänga plastpåsarna i naturen.

Enligt miljökontoret är många nedbrytbara plastpåsar nedbrytbara endast under speciella förhållanden, exempelvis industriell kompostering eller annan typ av kompostering. De bryts alltså inte ner snabbt och utan rester i naturen. Till dess att de har brutits ner kan de orsaka samma skador som konventionell plast.

Vad orsakar konventionell vanlig plast? Jo mikroplast. Alla har väl hört och läst om all mikroplast i haven, som fiskarna får i sig och sedan vi människor, som äter fisk. Hur kommer mikroplasten till havet? Jo via öppna diken, täckdiken och regn. Plast i stället för mat/näring i kroppen är inte bra.

Dessutom orsakar mikroplasterna att vi får i oss mer miljögifter, på grund av att mikroplast drar till sig miljögifter.