Insändare En reflektion efter Jimmie Åkessons (SD) ”Tal till nationen” i SVT häromkvällen.

Om man nu tror att man kan låsa ute och låsa in oliktänkande och orättvisor har Jimmie Åkesson en poäng i sitt tal till nationen; ”Håll allt som inte är ”svenskt” borta och lås ute allt oliktänkande”.

För övrigt förmedlades egentligen inget nytt från SD om vilket Sverige man vill ha i framtiden jämfört med de andra partierna i vårt land. Det som skiljer är hur resan dit ska se ut, den politiska ideologin. Det lite osmakliga talet om ”Folkhemmet” är inget annat än ett genomskinligt och billigt försök att ta över ett redan väl inarbetat begrepp, ljusår från dess ursprungliga demokratiska innebörd.

I en globaliserad värld, där vi förväntar oss och ser som en självklarhet att få tillgång till övriga världens tillgångar och fördelar, kan inte vi själva förbli opåverkade av andra folkgruppers och kulturers förväntningar på oss och vårt land. Vår rädsla för det okända behöver förvandlas till nyfikenhet och misstänkliggörandet till generositet och öppenhet. Samtidigt blir de globala orättvisorna tydligare och tränger djupare in i vårt land ju mer globaliserat vårt eget land strävar efter att bli.

Sverigedemokraterna må antyda ”demokrati” i sitt namn men saknar det i sin ideologi!