Insändare Svar till ”Pensionär och mormor boende i Rambodal” i NT 7 december

Tätortstrafiken i Norrköping domineras av spårvagnslinjerna 2 och 3. Upplägget är gammalt och behöver utvecklas för att vara optimalt för dagens Norrköping, vi hoppas därför att Ljuralänken snart börjar byggas för att ge Norrköping bästa möjliga förutsättningar till en bra spårvagnstrafik.

Busslinjerna kompletterar de områden där spårvagnarna inte går. Att då låta busslinje 119 gå parallellt med spårvägen en lång sträcka är inte en bra lösning. Eftersom målpunkten för många på linje 119 är Söder Tull så kan linjen med fördel komma till nytta för ännu fler kunder med den nya sträckningen. För kunder från Rambodal eller Smedby till Hageby centrum så finns en anslutning till spårvägen vid Trumpetaregatan.

Att ta bort hållplatsen Sprängstensgatan och istället använda hållplatsen Thapperska skolan kan kanske ses som konstigt, om man inte ser till den stora mängd som vill resa vidare till Vrinnevi. Då är en planskild gångtunnel vid Thapperska skolan en tillräckligt säker lösning för att tillgodose båda gruppernas intressen.

Strävan är att skapa en attraktiv tätortstrafik i Norrköping. Vi har en begränsad budget och kan inte erbjuda resor som blir optimala för alla. Vi måste fokusera på de sträckor där många åker. Att bara låta allt vara som det är och inte våga förändra något vore att göra Norrköping som stad och Norrköpingsborna en björntjänst.