Insändare Svar till Mattias Näsström, Östgötatrafiken

Jag har läst i tidningen den sista tiden om de ändrade busslinjerna. Håller med fullständigt vad Karl Hedby, Helena Berg och Bengt Lindström skrivit.

Jag skulle vilja att Mattias Näsström svarar på frågor. För det första att bussarna ska ha rakare väg att köra för annars förlorar Östgötatrafiken sin attraktivitet som du anför. Hur menar du med buss 119 nya sträckning? Det är många i Rambodal och Smedby som är listade på Cityhälsan Söder, handlar i Mirum, har barn som går i skolan i Hageby med mera. Den nyare sträckningen med buss 119 skall åka in på Lidagatan, ner mot Risängen och vidare in mot centrum. Vilken rak linje!

Menar du Mattias Näsström att vi ska gå från Lidagatan när vi ska handla i Mirum eller besöka vårdcentralen? Många är gamla som bor både i Smedby och i Rambodal. Du kanske menar att vi ska åka med 119 in till Söder Tull för att sedan åka spårvagn till VC och Mirum. Vilken rak linje!

Nästa nya sträckning är att barnen som går på Jönsbergska, Erlaskolan med mera ska åka bort till Thapperska skolan för att sedan gå tillbaka genom tunneln mot skolan. Du uppger att resenärer som åker den linjen tycker det är en påtaglig inverkan på resandet när bussen svänger ned på Sprängstensgatan. Då känner ingen av dem till ordet trafiksäkerhet.

Jag har inget emot förändringar om det är till det bättre men dessa är ju helt orimliga. Tänk om Mattias Näsström!