Insändare Att ta bort hållplatsen på Sprängstensgatan och tvinga hundratals elever som går på Jönsbergska idrottskolan, Erlaskolan, Komvux och SFI att passera Gamla Övägen – ofta i rusningstrafik är inget bra beslut. Har det överhuvudtaget gjorts någon riskanalys?

Gamla Övägen är i dag tillfartsväg till Vrinnevisjukhuset och även utryckningsväg för huvuddelen av Norrköpings ambulanser. 2017 genomförs cirka 24 500 ambulanstransporter i länets östra del, lägg därtill alla sjukresor med taxi och liggande sjuktransport.

I samband med att det byggts rondeller på Gamla Övägen har ambulanssjukvården varit remissinstans vilket har fått till följd att alla rondeller är konstruerade utan hastighetssänkande åtgärder såsom fartgupp och övergångsställen. Anledningen till detta är att utryckande fordon ska kunna hålla en rak linje med bibehållen hastighet genom rondellen. Möjligheten att hålla högre hastighet ges även övrig trafik.

Det har vid ett par tillfällen skett olyckor på Gamla Övägen mellan fordon och oskyddade trafikanter med dödlig utgång. Att förebygga att detta inte händer igen borde ligga i allas intresse – även Östgötatrafikens.

Ambulanssjukvården har inte blivit tillfrågad gällande borttagandet av hållplatsen på Sprängstensgatan vilket jag tycker är mycket märkligt.

Östgötatrafiken hänvisar i dag till att man ska ”gå ett par hundra meter (gångtunnel finns under Gamla Övägen)”. Att skolungdomar skulle gå ett par hundra meter åt ”fel håll” för att passera vägen säkert ser jag som en utopi. Går en elev över är risken uppenbar att övriga följer efter.

Östgötatrafiken skriver på sin hemsida att projektet framtidens resor syftar till att skapa ökad tillgänglighet, framkomlighet och kortare restider.

Uppenbarligen har man helt glömt bort trafiksäkerhet.