INSÄNDARE Genom att investera i förskola, låg- och mellanstadiet minimerar vi risken att barn hamnar snett senare i skolan och livet. Alla barn ska gå in i högstadiet med driv och kunskapshunger, fullmatade med kunskaper. För oss socialdemokrater är det av högsta prioritet att skapa en jämlik skola där alla elever har möjlighet att lyckas. Det är jätteviktigt att varje elev blir sedd så att man har en möjlighet att identifiera problem och sätta in åtgärder tidigt.

Det är lätt när budgeten är knapp att man sparar in på de minsta eftersom det inte är där man ser de akuta problemen, men då riskerar man att istället få lappa och laga med de äldre barnen, som då har låg studiemotivation och i många fall stora kunskapsluckor att fylla. Går man in i gymnasiet med luckor riskera man att inte ta studenten med godkända betyg. Utan gymnasiekompetens är risken att inte hitta ett jobb mycket större, och utan jobb blir risken att man hamnar i utanförskap eller kanske rent av slutar tro på demokratin, och hela samhällsbygget börjar vittra. En personlig tragedi och stora kostnader för samhället.

Kunskap och kompetens tillsammans med förmåga att samarbeta är grunden i ett modernt samhälle och demokrati. Därför vill vi socialdemokrater i Finspång satsa på skolan bland annat genom att:

• Satsa på lärarkompetensen och ledarskapet i skolan

• Ha fler skolsköterskor och kuratorer för att bättre kunna ge tidiga insatser till barn med särskilda behov.

• Förbättra studieron i skolans lokaler

• Öka kontakten med livet utanför och efter skolan