Insändare Svar till signaturen "Iakttagande Norrköpingsbo" i NT 23/3

Tack ”Iakttagande Norrköpingsbo” för att du håller skoldebatten i Norrköping levande. Din artikel belyser hur viktig skolfrågan är. Helt avgörande om du frågar mig: en kommuns absolut svagaste länk är om barnen inte kan läsa och skriva.

Det stämmer att jag är lärare och har arbetat tio år i Norrköpings skolor. De åren samt min utbildning har givit mig många erfarenheter som jag idag har nytta av då jag nu leder utbildningsfrågor i ett bredare perspektiv.

Jag ser att även du delar min oro för hur Kvartettens lågt satta mål för våra elever i Norrköping kan påverka deras framtid. Givetvis ska vi precis som du skriver ha som utgångspunkt att hundra procent av eleverna ska få förutsättningar att klara skolan. För hur skulle det bli om jag som lärare anpassade mig till Kvartettens mål att endast tre av fyra elever ska kunna gå vidare till gymnasiet – det skulle sätta mig i en väldigt obekväm situation att redan från terminens start veta att jag inte kommer att få resurser för att alla elever ska klara målen. För det är just den frågeställningen jag idag har: innebär Kvartettens målsättning att Norrköpings skolor bara får ersättning för att tre av fyra elever ska klara sig?

Den som vet får gärna svara.

Jag uppfattar att du vill se en förändring av ledarskapet i Norrköpings skolor. Välkommen att rösta moderat i september.