Insändare Svar på insändare från Landsbygdspartiet oberoende i NT 18/8 ”Behåll Villa Sjöängen”

Jag förstår att man kan känna oro inför en förändring trots att den varit känd länge. Beslutet finns i planen för särskilda boenden som tagits i vård och omsorgsnämnden och som alla partier där ställt sig bakom. Under våren besökte jag Villa Sjöängen tillsammans med kontaktpolitikerna från nämnden. Där mötte vi anhöriga och personal som hade frågor. Vissa uttryckte stor oro men många blev lugnade av svaren och var övertygande om att det skulle kunna bli bra för deras anhöriga även efter flytt.

Villa Sjöängen behöver renoveras då det inte uppfyller kraven för särskilt boende. Därför erbjuds de boende plats i första hand på det nya boendet i Skarphagen, men vill någon ha plats någon annanstans kan de önska det.

Diskussioner pågår om att Villa Sjöängen efter renovering ska bli ett boende för personer med funktionsnedsättning, ett LSS-boende. Det anser jag är rätt prioritering då vi inte längre har någon kö till särskilt boende men ett stort behov av fler LSS-platser.

Min förhoppning är att både boende och personal på nuvarande Villa Sjöängen ska trivas på det nya boendet i Skarphagen. Trots att det är ett stort boende ska man jobba småskaligt för att möta behoven. Jag utgår från att man i likhet med andra förändringar får möjlighet att få vara delaktiga i processen inför flytten så att man kan vara så väl förberedd som möjligt.

Så jag vill också behålla Villa Sjöängen men med en annan inriktning på verksamheten.