Insändare Människor vill kunna köra bil och parkera sina fordon under rimliga förutsättningar i Sverige. Trots detta väljer politiker och tjänstemän att planera för det motsatta. Detta är ingen hållbar utveckling. Planeringen ska utgå ifrån de faktiska behovs som finns, inte feltänkta visioner.

Det har blivit på modet att ta bort parkeringsplatser och minska parkeringsnormen vid nybyggnation, särskilt i städerna. Detta är dock en typ av boende som inte efterfrågas av det stora flertalet människor.

Tre av fyra svenskar anser att det är viktigt att planera för bilen vid planering av nya bostadsområden, bara en av tio anser det vara mindre viktigt eller oväsentligt. Barnfamiljer samt äldre är nästan helt ointresserade av bilfria områden. Generellt tycker invånarna att en parkeringsplats per bostad eller lägenhet är rimligt att planera för. Åsikten är ungefär densamma oavsett ålder, kön eller bostadsort, enligt en färsk Demoskopundersökning som Kungliga Automobil Klubben (KAK) varit med och tagit fram.

KAK vill därför se att planeringen ska utgå ifrån följande principer:

Planera för mer av allt resande och använd den tekniska utvecklingen för att skapa bättre förutsättningar för alla trafikslag.

Utveckla möjligheterna till parkering, även i tätorter. Det är rimligt att ha en parkering per bostad som norm.

Skapa öppna städer som är lättillgängliga för såväl boende som besökare.

Frågan är vem samhället ska planeras för? De som inte är i behov av bil eller samtliga medborgare? KAK vill att människors möjligheter att resa utvecklas även i framtiden.

Anders Ydstedt

Ordförande KAK:s Expertråd

Wilhelm Douglas

Generalsekreterare, KAK