Insändare Svar till Mathias Fridahl och Mattias Goldmann i NT 3/6

De kallar Trumps klimatpolitik djupt tragisk. De menar visst att något allvarligt sker med vårt klimat. De berättar inte vad för något allvarligt de menar håller på att ske, men de kan inte gärna basera sin åsikt på mätdata och observationer från verkligheten.

Den lilla uppvärmning som har varit sedan slutet av 1800-talet, i kombination med den ökande koldioxidhalten, har bara haft positiva effekter. Skördarna har mångdubblats sedan 1961, enligt FAOSTAT. Världen har blivit grönare, enligt forskning vid NASA. Träd, gräs och andra gröna växter har blivit fler och större. Öknarna krymper. Det påstås ofta att vädret blir mer extremt, med det saknar stöd i statistik, forskning och sammanställningar, till exempel av IPCC.

Det förefaller vara en ren lögn att extremväder har blivit vanligare. Det som har ökat, i en alltmer globaliserad värld, är uppmärksamheten av extremväder. Fridahl och Goldmann verkar ha missat att Kina fortsätter att bygga ut kolkraften och räknar med att öka sina koldioxidutsläpp åtminstone till 2030. På vilket sätt skulle det vara utöva ledarskap, om nu målet är att minska utsläppen?

De verkar också ha missat att Paris-"avtalet" inte alls är något avtal, utan en överenskommelse. Därför är den vag och icke-bindande, medan alla löften om utsläppsminskningar är frivilliga och kan överges utan konsekvenser. Hur skulle det vara om Fridahl och Goldmann skaffade kunskaper före åsikter?