Insändare I en artikel i NT den 7 januari säger Sophia Jarl att Moderaterna nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att förskolan ska öppna klockan 06.00 istället för som nu klockan 06.15. Hur stort behovet är att öppna förskolan redan klockan 06.00 vet jag inte. Det jag däremot vet är att arbetet med barn är ett av de mest viktiga, ansvarsfulla och krävande arbeten som finns. Med rätt förutsättningar och tillräckliga resurser är det också ett av de mest stimulerande arbeten man kan ha.

Vidare säger Sophia Jarl att det inte behöver vara en förskollärare som tar emot barnen på morgonen. Hon pratar också om möjligheten till enkla arbeten för arbetslösa personer. Detta för att lösa schemat för den ordinarie personalen. Hur ett litet barn ibland kan känna sig klockan 06.00 på morgonen när föräldern lämnar barnet behöver man väl inte ha så stor fantasi för att förstå. Menar du då, Sophia Jarl, att barnet ska möta en person som för tillfället är arbetslös och utan någon som helst utbildning? I sämsta fall kanske en person som barnet inte mött tidigare.

Jag tycker mig ana en syn på arbete med barn som inte hör hemma där ”förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (citat: Läroplan för förskolan). Till detta behövs utbildning och långsiktighet. Detta måste även gälla det viktiga mötet mellan barn och personal på morgonen.

Jag skulle vilja att du förklarar dig, Sophia Jarl.

Lena Malmsborg

Speciallärare, mormor, farmor

Svar på ovanstående insändare från Sophia Jarl (M):

Lena Malmsborg - din fråga till mig är relevant och jag förtydligar gärna vårt förslag:

Förskolan har ett dubbelt uppdrag. Dels den pedagogiska delen där förskollärarnas utbildning är avgörande för att nå skollagens krav. Dels en omsorgsdel som möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta.

Vårt förslag innebär att den personal som idag öppnar förskolan förstärks på de förskolor där det finns ett uttalat behov av att öka öppettiderna med 15 minuter på morgonen. Vi har sedan tidigare föreslagit att enkla jobb ska stärka förskolans verksamhet för att förskollärarna verkligen ska kunna vara pedagogiska ledare.

Jag anser att alla som arbetar inom förskolan ska ha någon utbildning i omvårdnad och pedagogik. Jag är dock övertygad om att det finns en potential bland de människor som idag är arbetslösa att efter en enklare utbildning kunna avlasta förskolans personal i sådant som är omvårdnadsarbete.

Sophia Jarl (M)

Oppositionsråd Norrköpings kommun