INSÄNDARE Våra gula spårvagnar är en stark symbol för Norrköping som vi Kristdemokrater tillsammans med de allra flesta vill värna om. Däremot säger vi kristdemokrater ett tydligt nej till Ljuralänken. Vi anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att lägga 90 miljoner kronor för att korta ner restiden med tre minuter.

I argumentationen för Ljuralänken talas om att i förlängningen nå en åtta minuters tidsbesparing vid resor från stans södra delar till järnvägsstationen. Att bygga Ljuralänken skulle därför leda till en kraftig ökning av trafiken på Drottninggatan och ytterligare kostsamma anpassningar för att få full utväxling av investeringen, till exempel en total ombyggnation av Kristinaplatsen och dubbelspår på hela Drottninggatan.

Anledningen till att vi gjorde enkelspår på delar av vår centrala shoppinggata, för drygt 20 år sedan, var för att få ett gemytligare och mer levande centrum och minska risker för olyckor. Vi kristdemokrater vill inte riskera detta och anser att vi måste titta på andra alternativ i kollektivtrafiken.

Med Ljuralänken skulle trafiken på Trozelligatan riskera att försvinna och där har vi nyss gjort anpassningar för ca 12 miljoner. Det talas om att det skulle bli en ny linje från Klingsberg om Ljuralänken byggs, men det finns det ingen garanti för att det blir inom överskådlig tid. Sannolikt kommer den inte igång förrän vi skulle bygga spårväg ut till Vilbergen och sjukhuset. Och då handlar det om ett långt tidsperspektiv och många 100-tals miljoner.

Möjligheten finns att vi redan idag skulle kunna korta restiden till järnvägsstationen med fem minuter, troligen utan ytterligare kostnader, genom att morgon och kväll låta vissa turer gå på Drottninggatan. Det statsbidrag vi sökt för byggandet av tre minuter spårväg kunde vi istället, som till exempel Linköping gjort, sökt för utbyggnad av cykelvägar. Men nu blev det inte så och då anser vi i KD att vi istället ska avstå de statliga pengarna till Ljuralänken och använda de kommunalt avsatta medlen för att istället snabbare bygga bort bristen på boende för personer med funktionsnedsättning, LSS-boenden.

För Kristdemokraterna går välfärden före onödiga byggen. Det är vårt välfärdslöfte för Norrköping!