Insändare Oavsett hur den nya regeringen nu kommer att vara sammansatt måste klimatförändringen vara högst på dagordningen.

På valdagens morgon passerade vi den gräns av koncentration av växthusgaser i atmosfären som innebär en fortsatt uppvärmning till 1,5 grader. Utsläppsklockan tickar nu vidare mot två graders uppvärmning, vilken vi når med utsläppsvolymerna idag inom intervallet åtta till tjugotre år.

Professor Johan Rockström och sexton andra forskare visade i en rapport nyligen att redan vid två graders uppvärmning riskerar vi att ett antal processer i naturen kan bli självgenererande, så kallade ”tipping points”, och alltså inte går att stoppa av oss människor. Exempel på sådana processer är isavsmältning av havsisen i Arktis, på Grönland och i Antarktis, med de konsekvenser det får på havsytehöjning och vädret.

Under den kommande mandatperioden behöver utsläppskurvan böjas ner med inriktning på att vara nere på noll utsläpp 2050. Vi behöver då minska utsläppen med i storleksordningen 10 procent per år.

Det är alltså minst sagt bråttom att den nya regeringen beslutar om och sätter in åtgärder som minskar utsläppen, samtidigt som vi alla måste anpassa vår konsumtion och vårt sätt att leva så att vi minskar vår klimatbelastning.