Insändare Svar till Margareta Fransson i NT 24/1

Miljöpartisten Margareta Fransson hävdar 24/1 att klimatförändringar redan har påverkat migration, lett till resursbrist och kraftiga naturkatastrofer. Vilket bara är fantasier från hennes sida. Inte enda av flyktingarna i dagens värld flyr från klimatförändringar. Resursbrist begriper jag inte ens vad hon menar. Vilka resurser anser hon det vara brist på? Och vad gäller väderrelaterade naturkatastrofer, visar statistiken, samlad i databasen EM-DAT, på en nedgående trend hittills detta århundrade. Extremvädret blir alltså sällsyntare, inte vanligare som åtskilliga debattörer felaktigt hävdar.

Vad gäller matförsörjningen, så visar den statistik som samlats i FAOSTAT att skördarna av grödor som majs, vete och ris har mångdubblats sedan 1960. Även avkastningen per hektar har ökat. Samtidigt har världen blivit varmare. Vad gäller bin och andra insekter, så hotas de av många saker, men inte klimatförändringar. Klimatet har förändrats hela tiden sedan de första insekterna dök upp. Och långt före det också.

Klimatförändringarna har framför allt bidragit till att färre människor nu dör av kyla. Kyla är nämligen mycket dödligare än extrem värme. Av någon anledning, vill många inte glädja sig åt att färre dör av kyla, utan bekymrar sig bara om att en del äldre får sina liv förkortade av värmeböljor.