INSÄNDARE Svar på ”V blandar ihop ­regionalt och kommunalt ansvar” i NT 4/7

Innan vi kommer tillbaka till sakfrågan behöver vi reda ut några av misstagen centerpartisterna gör:

1. Precis som vi tidigare sagt vill vi ha en nysatsning på landsbygdstrafiken med mer pengar än de som Centerpartiet ryckte undan i den största nedläggningen av busslinjer i länets historia. Exakt vilka linjesträckningar och trafikformer som satsningen gäller måste förstås utredas och diskuteras med kommuner och framförallt med de boende själva.

2. Vi lade ett tilläggsförslag för att ytterligare förbättra närtrafiken. Dels anser vi att man ska undersöka om närtrafiken kan användas för skol- och arbetspendling, vilket inte är tillåtet idag. Och dels vill vi att biljetten ska gälla både närtrafiken och den linjetrafik man ofta måste byta till sedan, annars blir det väldigt dyrt. Göran Gunnarsson som är ordförande i nämnden vet om att Vänsterpartiet aldrig varit emot närtrafiken.

3. Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer bör utredas seriöst. Det skulle ske när bussarna mitt på dagen går halvtomma och dessutom avlasta rusningstrafiken. Och enligt erfarenhet till en mycket låg kostnad i utebliven försäljning och till stor glädje för våra äldre.

4. Naturligtvis kan kommuner erbjuda en mycket begränsad kollektivtrafik till skolelever långt från innerstan som Centerpartiet väljer, eller en mer generös. Det fungerar väl i många kommuner och gjorde det också här i Norrköping tills alldeles nyligen.

Avslutningsvis är vi tillbaka där vi började. Centerpartiet för en konsekvent och tydlig politik för att begränsa möjligheten att åka kollektivtrafik på landsbygden. En politik som istället för att utveckla och tänka nytt kring länets kollektivtrafik enbart verkar handla om trångsynthet och nedskärningar.

Vi och många med oss är fortfarande förvånade över att det just är mot Centerpartiet, som en gång i tiden var ett verkligt landsbygdsparti, som vi måste strida mot i denna fråga. Visst kostar en fungerande och generös landsbygdstrafik skattepengar, men nu är det ju så att också landsbygdsborna betalar skatt. Dessutom bygger faktiskt det mesta av Sveriges rikedom på den mat och de naturresurser som hämtas från landsbygden. Att det då ibland också ska komma en buss är inte bara en rättvisefråga utan rent bondförnuft.

För en kollektivtrafik som fungerar för alla, inte bara storstadsborna!