INSÄNDARE Vad vi alla ser fram mot är när Norrköping lyser upp i vintermörkret till advent. Stjärnor dinglar från lyktstolpar längs Drottninggatan, Saltängsbron lyser av tusentals lampor, ljuskronor glittrar i valven vid Strömmen och adventsljusen syns vida omkring från Värmekyrkan tak. Vackra julgranar strålar mot oss vid Konstmuséet och Norrtull. Besökare som kommer in mot vår stad möts av tända adventsljus, marschaller lyser upp våra rondeller och nyskapande ljusinstallationer för flera hundratusentals kronor skapar en levande och spännande stad.

Besvikelsen är lika stor när de 17 lindar som lyst upp Hamngatan längs Motala Ström under många år inte tändes förra året utan ljusslingorna istället snabbt togs ned lördagen den 9 december 2017. Svaret från tekniska kontoret var att träden skulle tas ned. De lindar som Mark- och miljööverdomstolen senare avslog avverkning av.

Min fråga till Norrköpings kommun, får vi tillbaka de vackert lysande träden längs Hamngatan? De kommer att lysa år efter år, en liten kostnad i jämförelse med ljusinstallationer av engångskaraktär.

Lys upp vår stolta stad längs Motala Ström igen!