Insändare Svar till Per-Arne Sandell i NT 27/1

Per-Arne Sandell efter­lyser fakta på bordet om vi ska prata klimat och uttrycker oro för skövlingen av regnskog. Skövlingen av regnskogar innebär katastrofala följder av inte bara den biologiska mångfalden utan även för klimatet. Här håller jag helt med skribenten och delar hans oro.

FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC konstaterar att människans påverkan ligger bakom merparten av den temperaturökning som skett sedan 1900-­talets mitt och fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur.

Bakom de landskapsförändrande plantagerna, där bara oljepalmen kan leva, döljer sig skövling av regnskog. Av oljepalmen får vi palmolja som finns i mat och produkter som vi använder dagligen, till exempel margarin, kakor, smink eller tvål.

Genom att ställa krav på ansvarsfullt framställd palmolja eller helt undvika palmolja kan du som konsument påverka skövlingen av regnskog. Detta är ett exempel på hur man kan handla klimatsmart och påverka utvecklingen.

Håller du med mig nu, Per-Arne Sandell?