INSÄNDARE Svar på artikel från Wik o Åkesson(M) 25/6: Boendestöd beviljas personer med psykisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning som behöver stöd för att klara sin vardag. En del personer har stort behov av motiverande stöd för att ta emot den hjälp som behövs. Inte sällan saknas självinsikt om behovet för vissa, trots att man lever i misär. Här gör vår kompetenta personal ett fantastiskt jobb genom att på ett förtroendefullt sätt arbeta med personen och få dens tillåtelse att stödja. Att mottagaren dessutom skulle få en avgift för det stöd man erbjuds har bedömts ytterligare kunna försvåra att man tar emot stödet. Därför är insatsen kostnadsfri för den enskilde.

Vissa av dessa personer har också behov av hemtjänstinsatser i form av exempelvis förflyttningshjälp, mathjälp och hygien. Personalkontinuitet är extra viktigt för denna målgrupp och talar starkt för att boendestödjarna också bör utföra de hemtjänstinsatser mottagaren behöver. Även vid dessa insatser kan dessutom specialkompetens behövas. Att jobba med ”händerna på ryggen”, det vill säga att den enskilde ska motiveras och uppmuntras till att göra vad den kan själv och endast få stöd där det behövs är också ett viktigt förhållningssätt att ha vid hemtjänstinsatser. Genom de nya riktlinjerna kan mottagarna även få boendestöd på kvällar, helger och nätter om behovet finns.

Att hitta tillräckligt med personal med rätt kompetens är en utmaning för hela vår verksamhet, i alla yrkeskategorier, och något vi jobbar med hela tiden på olika sätt. Detta får inte hindra oss från att arbeta med verksamhetsutveckling. Syftet med de antagna riktlinjerna är att de ska leda till ökad kontinuitet och högre kvalité på insatserna för den enskilde. Förändringar är dock alltid tufft och jag har förståelse för att medarbetarna känner viss oro inför ett nytt arbetssätt och nya arbetstider men jag hoppas att både vi politiker och medarbetare kan se förbättringen för den enskilde. För där är det ingen tvekan; för mottagaren vill vi alla det bästa.