Insändare Svar till ”Besviken Rönntorpsbo” i NT 15/11

Signaturen ”Besviken Rönntorpsbo” har i NT synpunkter på att busslinje 116 endast får Abborreberg som ändhållplats i Lindö från den 10 december. Vi vill därför ta tillfället i akt att förklara bakgrunden till förändringen och även belysa de positiva effekter som vi tror förändringen leder till.

Först ett förtydligande om ansvarsrollerna där Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Norrköping medan ansvaret för infrastruktur, som gator, vägar, hållplatser och underhåll ligger på Norrköpings kommun.

Buss- och spårvagnstrafiken i Norrköping har inte den andel av resandet som Norrköpings kommun och Östgötatrafiken önskar. Vi har därför tillsammans under en period genomfört ett projekt för att utforma framtidens resor i Norrköping. Projektet har framförallt ett långsiktigt perspektiv, men redan nu finns konkreta åtgärder framtagna, som att den viktiga Ljuralänken byggs och förbättringar av infartslederna för busstrafiken.

En viktig del i att öka resandet är att öka turtätheten där det finns ett bra resandeunderlag. För att kunna öka antalet avgångar utan stora fördyringar är ett sätt att korta av en linje för att kunna hinna med fler turer med samma buss. Det är vad som kommer att ske med linje 116 då vi utökar trafiken. Erfarenhet visar att tätare turer ger ett ökat resande även om avståndet till hållplats blir något längre. Vi har stor förståelse för att de som bor i direkt anslutning till en hållplats som slutar trafikeras har svårt att se förbättringen, eftersom den gäller linjen som helhet.

Med bara en ändhållplats får vi en enklare linje, kortare körtid och fler turer som ger möjlighet till ett ökat resande med kollektivtrafiken i Norrköping.