Hur kan det komma sig att den kungakrona, som redan hunnit uppskattas av så många, enligt kommunens tekniska nämnd (TN) inte tillåts pryda någon alternativ plats (till exempel Kungsgatans södra början) inom staden?

Konstruktionen uppfyller tillräckliga kvalitetskrav och kungakronans estetiska värde hävdar sig definitivt väl jämfört med till exempel ljuskronorna på Grytsgatan.

Kostnaden för att återetablera skapelsen uppgår enligt Samhällsbyggnadskontoret till ungefär 50 000 kr. (Då har renovering räknats in, något som ju konstruktören lovat stå för gratis!).

Det vore verkligen intressant om ordföranden i TN, Karin Jonsson (C) ville förklara varför kungakronan tycks ha råkat i total onåd. Många undrar varför den ”göms undan”.