INSÄNDARE I en artikel i NT (21/6) uttalar den styrande Kvartetten i kommunfullmäktige att de gärna vill fortsätta samarbetet efter årets val. I en tidigare debattartikel (5/5/2017) så skriver den i Norrköping styrande kvartetten (Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) att de har ett bra samarbete genom att de har en gemensam värdegrund.

I Socialdemokraternas partiprogram börjar inledningen med rubriken ”Den demokratiska socialismen”. I de tre mindre partiernas partiprogram börjar inledningen med att de är liberala partier i olika grader.

Hur man i Norrköpings kvartetts sinnevärld får detta till gemensam värdegrund går inte riktigt ihop. Samarbetet skapades väl för att man kunde få makten i kommunen på detta sätt och utestänga icke önskvärda partier. Det brukar bli det största och ledande partiet i en sådan samverkan som i nästa val tar hem flest röster genom att de mindre partiernas insatser är svåra att framhålla. Hur de tre små borgerliga partierna tror sig vinna annat än en kortvarig period vid makten är svårt att se. Alla tidigare partier som försökt samverka med den Socialdemokratiska maktapparaten där både LO, HSB, Riksbyggen, Folksam och flera ingår, har bara i längden förlorat på detta. Hittills har vi sett väldigt lite av verkliga borgerliga i inslag i den förda politiken.

Det finns en borgerlig majoritet i nuvarande kommunfullmäktige, om man vågar prata sig samman med de partier som inte har socialismen inskriven i sitt partiprogram. Detta skulle kunna innebära att Socialdemokraterna för första gången på kanske 40 år inte hade makten i Norrköping. Inför årets val så måste vi få veta vilken väg de borgerliga partier, som idag agerar stödpartier åt den stora socialdemokratiska maktapparaten, kommer att ta. Hur sossifierade har de blivit när de har fått sitta vid den store hövdingens bord? Är det bara de fyra kommunalrådens uppfattning att man vill fortsätta att styra tillsammans? När Liberalerna i april fastställde sitt valprogram fanns det inskrivet i förslaget: ”Vi vill gärna fortsätt styra i nuvarande Kvartett även efter årets val”, den texten ströks efter medlemsmötets debatt och omröstning.

Dags att ”spränga” nuvarande kvartett och förhoppningsvis bilda en ny allians efter valet.