Insändare Svenska Akademien! En lyxklubb som delar ut kraftiga penningpriser till redan väl bemedlade. Hur i Herrans namn kan dessa människor som sitter i Svenska Akademien anses vara så märkvärdiga att spaltmetrar dagligen skrivs eller debatteras i alla tänkbara media. Självfallet borde denna lyxklubb för inbördes beundran, som infördes av Gustav III på 1700-talet, reformerats för länge sedan.

Skulle omvärlden inte ha utvecklats sedan 1700-talet hade knappast någon av oss levt idag. Att när nu oegentligheter har uppdagats inom Akademien och ingen av ledamöterna vill ge med sig, trots uppmaningar från utomstående på avgång.

Att sedan Sveriges kung blandar sig i denna sandlådeuppvisning är verkligen djupt beklagligt, han borde veta bättre även om han är så kallad beskyddare av Akademien.

I dessa dagar då många av Sveriges pensionärer svälter och somliga inte ens har tak över huvudet, och när barn gasas ihjäl i Syrien och människor runt om i världen lider och dör på grund av människors ondska, bör denna Akademie läggas ner och pengarna istället gå till alla de människor som lider och lever i ytterst utsatta lägen.

Detta måste vara en självklarhet i Sverige år 2018!