Insändare SLUTREPLIK. SVAR TILL G KARLSSON I NT 20/10.

G Karlsson skriver en märklig insändare i NT den 20/10 som svar på min insändare om den rödgröna regeringens politik. Han skriver inget om detta utan kritiserar enbart Alliansregeringens politik som enligt honom var fel på alla områden. Mot detta står fakta att de ledande utländska ekonomerna framhöll Sverige som ett föredöme.

Alliansregeringen genomförde ett jobbskatteavdrag som medförde att man fick mer än 150 000 personer att gå från arbetslöshet till arbete mitt i den djupa lågkonjunkturen. Detta medförde också att det blev 100 miljarder ytterligare att satsa på välfärden.

Tror G Karlsson att det skulle ha varit bättre om man haft 100 miljarder mindre att satsa på vård och omsorg?

Han angriper också jobbskatteavdragen men tror han verkligen att fler skulle utbilda sig till lärare och poliser om de tvingas betala ytterligare 24 000 kronor mer i skatt per år? Jag tror att han är ganska ensam om att tycka att undersköterskor borde betala ytterligare 24 000 kronor mer i skatt per år. Verkligheten visar att de redan idag har svårt att klara sin ekonomi. Varför G Karlsson tar inte den rödgröna regeringen bort jobbskatteavdragen som enligt honom bara är av ondo och kostar miljarder?

Regeringen satsar nu på att höja bidragen men har nästan inga satsningar på att ge de arbetslösa jobb. Vi moderater liksom Alliansen vill istället återinföra arbetslinjen. Det skall alltid vara mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag. Vi skall också återupprätta lag och ordning och satsa på en trygg gemensam välfärd och mer kunskap i skolan.