Insändare Länsstyrelsen stoppar kommunens planer på att bygga ut Dagsbergsskolan. Orsaken är närheten till flygplatsen. Skolans läge är perfekt. Det anser vi som bor i området liksom kommunens politiker.

Till skolan finns gång- och cykelbana från Ljunga och en ny skissas i planförslag från Unnerstad och Marby.

Gamla Dagsbergsskolan består av två vackra hus som är skyddade som byggnadsminne. Husen är evakuerade sedan flera år på grund av kommunens vanvård. De får inte rivas och måste således renoveras. Invid skolan finns Dagsbergs IF:s fina omfattande verksamhet samt kyrka och församlingshem. Även filial till vår vårdcentral. Vi behöver allt detta i vår närhet på denna plats.

Flygplatsen däremot hämmar Norrköpings utveckling och stoppar bra detaljplaner och möjligheter till byggnation inom mycket stora markområden. Ni politiker skriker ju efter mark för bostäder och småindustrier i stadens närhet!

När höghastighetståget kommer når vi det med spårvagn och de som tycker att dom måste flyga gör det från Skavsta, Linköping eller Arlanda.

Norrköpings utveckling kan inte stoppas på detta ansvarslösa vis.