Insändare Svar till Sophia Jarl i NT 10/2

I NT kommenterar Sophia Jarl (M) mitt initiativ att bjuda 77 företagare på en lunch i utbyte mot att de berättar om sina synpunkter och funderingar. Intresset är stort och mina luncher är fullbokade fram till en bit in i maj månad. I och med Sophia Jarls insändare har ännu fler företagare hört av sig och det känns enbart positivt.

Vi liberaler gick till val på att förbättra företagsklimatet i vår kommun. Vi har kommit en bit på vägen. Under den här mandatperioden har Liberalerna och Kvartetten exempelvis infört nya modeller för taxesystem för livsmedelskontroller och ändrat bygglovstaxorna till ett mer logiskt beräkningssätt. Inom hela kommunen har vi jobbat med attityder och hur vi kan förbättra vårt arbetssätt. I det stora hela är det mitt intryck att företagen tycker vi har gjort rätt även om de på vissa områden nog hade önskat ännu mer och ännu snabbare.

Vi liberaler tror på samtal, information och dialog. I vårt valprogram fanns därför ett löfte om att införa ett servicekontor med generösare öppettider och extremt kunnig och hjälpsam personal för alla våra invånare. Nu ligger vi i slutfasen av det projektet i och med att kommunens nya kontaktcenter invigs i Rosen vid halvårsskiftet.

Så oavsett vad Sophia Jarl tycker om mina luncher med företagen så kommer jag att fortsätta med dessa och göra allt annat som är möjligt för att ständigt göra det enklare, roligare och mer lönsamt att vara företagare i Norrköping.