Insändare Under våren 2018 informerats har det om den nya spårvägslänken mellan Ljura och Södertull, där förslaget är att spårvägen ska dras genom Vasaparken. Det har säkert lämnats in många synpunkter till kommunen på att denna förändring inte ska genomföras. Det är bra att det förs dialog med stadens medborgare och att man får lämna sina synpunkter på kommande förändringar.

Vid diskussioner med människor har det framförts olika synpunkter som att det för hög kostnad och att vi inte har råd, att Vasaparken inte ska förstöras, att man tar bort utrymme för förskolan, men det har även framförts andra synpunkter som att det är bra, det kanske blir fler som åker kollektivt då, man kan inte stoppa utvecklingen.

Angående den sista meningen att man inte kan stoppa utvecklingen så går det naturligtvis att göra det, men det är nog inget som medborgarna i Norrköping skulle ha någon större nytta av.

Kostnaden för Ljuralänken beräknas till 100 miljoner, men med statsbidrag blir kostnaden för kommunen 50 miljoner. Men det finns de som säger att statsbidraget kommer också från medborgarna, och det är sant, men om man tittar på inkomstnivåerna i kommunen så är det nog så att det inte är så väldigt många som betalar statlig skatt.

Nu är det naturligtvis även andra värden än de direkt ekonomiska som avgör vad människor tycker angående Ljuralänken och de måste även räknas in i beslut som ledamöterna i kommunens fullmäktige ska ta.

Själv tycker jag att Ljuralänken ska byggas, men att hänsyn måste tas så att inte Vasaparken i den del människorna nyttjar parken inte förstörs. Övriga frågor kring trafiksäkerhet mm och andra viktiga delar kring förändringarna som görs ske på ett ansvarsfullt sätt.