INSÄNDARE Svar till Jan Höög NT 4/7

Jan Höög missade varför vi får mer pengar i kommunkassan om vi bygger ut spårväg till stadsdelar som Ektorp och Vilbergen där många bor. Spårväg har lägre totalkostnad än buss när resandeunderlaget är stort. För spårväg är investeringskostnaden högre men driftkostnaden lägre än för buss.

Förklaringen till spårvägens låga driftkostnad är bland annat den långa livslängden, det låga rullmotståndet och eldriften. En ledspårvagn med ca 130 passagerare drar inte mer energi än en bensindriven personbil med 4 passagerare.

Personalkostnaden som är en stor del av driftkostnaden blir lägre när en spårvagnsförare betjänar så många fler passagerare än en bussförare. Räntan och amorteringen på lånet för investeringen är lägre än den årliga besparingen på driftkostnaden. Eftersom spårvagn är attraktivare än buss reser fler kollektivt och kostnaden för bilismen blir lägre. Den lägre årliga totalkostnaden för kollektivtrafik och minskad bilism ger alltså utrymme för andra angelägna behov som skola och omsorg.

Navestadslinjen bör gå på Drottninggatan från Södertull, så vinner resenärer till Resecentrum åtta minuter. Klingsbergborna bör få tillbaka spårvagn på sin slinga till Klingsbergsparken. Spårväg på Kungsgatan avlastar Drottninggatan och ger snabbare nord-sydliga linjer i västra stadshalvan.

Ljuralänken ger ingen skada för Vasaparken eftersom den bör gå via Hagebygatan och snedda i linje med hundrastgårdens staket mot rondellen i Ljura. Kristinaplatsen framför Konstmuseet kan få en upprustning tack vare spårbygget. Den kan bli ett värdigt stadsrum istället för en fyrfilig bilväg.

Vinsten för klimatet och miljön tillkommer och investeringen måste göras nu om vi ska klara klimatmålet.