Insändare Nyligen överlämnades Miljömålsberedningens betänkande om klimatpolitiskt ramverk för Sverige till regeringen. Koldioxidutsläppen ska minska med minst 85% till år 2045, jämfört med 1990.

Detta kommer att kräva långsiktiga mål och effektiva styrmedel. Ett sådant styrmedel finns redan och kan införas snabbt om viljan finns.

Inför en stadigt stigande koldioxidavgift på alla fossila bränslen, där hela intäkten betalas ut till varje vuxen medborgare i lika stora delar. Detta kommer att göra de fossila bränslena bensin och diesel så dyra att de till slut blir ointressanta och ersätts av förnybara bränslen.

Det kommer också att stimulera utvecklingen av fler förnybara bränslen, som vi är så bra på i Östergötland. I Norrköping görs högklassig etanol på ett klimatsmart sätt.

Genom att koldioxidavgiften är stadigt stigande från år till år får både allmänhet och företag tid att ställa om till ett mer fossiloberoende levnadssätt. Det ger Sverige möjlighet att ligga i framkant och bli ett gott exempel för världen.

Och de största vinnarna är våra barn och barnbarn, som kan få en bättre framtid.