Insändare Svar till Upprörd ungdom i Norrköping i NT 29/3

Varje sommar anordnar Norrköpings kommun feriearbeten till ungdomar. Feriearbetena är främst avsedda för dem som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet och är arbeten utöver grundbemanningen, det vill säga feriearbetarna ersätter ingen ordinarie personal.

Rekryteringen till feriearbeten är inte kompetensbaserad, eftersom själva syftet med dessa jobb är att ge ungdomar kompetens genom kontakter och erfarenheter inför kommande yrkes- och studieval. Enda kravet från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är att den sökande ska vara folkbokförd i kommunen samt ha fyllt 16 år. Utöver det finns vissa prioriterade grupper, såsom ungdomar som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd, som har funktionsnedsättning och går i gymnasiesärskola, som är ensamkommande flyktingungdomar och/eller ungdomar som är elever i Hagagymnasiets verksamhet Spegeln.

I år hade vi 1 249 sökande till de 358 feriearbetena. Vi har dessvärre inte möjlighet att intervjua samtliga, därför har vi under flera år tagit lotten till hjälp bland de sökande ungdomarna som uppfyller kraven. Utifrån syftet med feriearbetena har det bedömts som den mest rättvisa metoden