Insändare Det har mer och mer blivit vanligt att kända personer engagerar sig i klimatfrågor. En som blivit känd och hyllad för sin insats för miljön är Greta Thunberg.

Det som dock tyvärr oftast glöms bort är den globala miljöförstörelsen, inte minst av de svenska politikerna och då framför allt Miljöpartiet (MP) som med ett nödrop kom in i riksdagen vid senaste valet. Deras ensidiga skattepålagor på energi leder bara till kostnadsökningar för den enskilde, tveksamma bidrag för till exempel elcyklar och solpaneler på egnahemstak, utan större förbättringar globalt.

Man kan ju också ifrågasätta, om vi som bor i hyresrätter via skattsedeln skall subventionera husägarnas solpaneler. Det nämns heller inte ett ord om hur tillverkningen av alla dessa cykelbatterier påverkar miljön.

Det är dags att höja blicken och se till att den gröna skatteväxlingen används där den bäst behövs för jordens bästa. Detta vill inte regeringen med MP i spetsen höra på så länge det kommer ifrån Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Tag som exempel forna Östeuropa med sina orenade utsläpp ifrån gamla kolkraftverk där avloppsvattnet släpps rätt ut i havet och röken förorenar och förstör barns och vuxnas lungor och miljön. Det är något som Sveriges regering borde trycka på EU och FN om samt bidra till bättre miljö med konstruktiva insatser med teknik och kunskaper. Tyvärr är våra politiker alltför flata för att inse att det är nu vi måste agera.

Slutligen ytterligare en sak som förstör jorden som forskare börjat uppmärksamma och som de anser har skapat dessa våldsamma skiftningar i klimatet med översvämningar och torka. De menar att alla krig som pågår ger ett sämre klimat genom deras påverkan. Här är tyvärr FN:s säkerhetsråd med stormakternas vetorätt en bromskloss.

Lars-Göran Ljunggren