Insändare Den pågående förtätningen i Norrköping pågår med oförminskad kraft, utan hänsyn till natur och medborgarnas boendemiljö. Det talas så mycket om, från den sittande kvartetten, att man informera medborgarna och föra en dialog. Det låter så bra men medborgarinflytandet är en chimär. Det har jag och mina kollegor i samordningsgruppen fått erfara vid våra försök att påverka förtätningen i Vilbergen. Vi har så här långt inte fått igenom ett enda av våra förslag, utan bara fått besked om att man har noterat vad vi har sagt. Det tycks inte finnas någon vilja från de styrande att gå oss tillmötes. Det känns som att leva i en demokratisk diktatur där du har yttrandefrihet, men inget inflytande på de politiska besluten som tas över våra huvuden. Dagens politiker har glömt att de har ett förtroendeuppdrag att lyssna på folket. De har blivit yrkespolitiker och ser sitt uppdrag som ett arbete och inte att makten ska ligga hos folket genom de representanter de har valt ska föra deras talan.

Det som skrämmer mig är att Vilbergen bara är ett av alla områden i Norrköping där man håller på att köra över de boende. I NT den 25/6 kan man läsa om hur man vill bygga höghus på den gamla fotbollsplanen i Smedby som är ett villaområde. Vidare i Klockartorpet, se NT 26/6, hugger man ned en gammal ek trots protester och bygger bostäder. På Kvarngatan byggs bostäder där enda utsikten är en tegelvägg och jag undrar: Vad tycker de som har bott länge vid Nya torget om att som utsikt numera ha grannens vardagsrum? Boende i Norrköping: Protestera mot förtätningen innan det blir er tur att bli överkörda av de makthavande.