Insändare Angående ”Vandrarhemmet stängt i sommar”, NT 30 mars.

”Man ska vara schysst i af­färer”. Så kommenterar kommunalrådet Börje Natanaelsson (M) hur Johan Stenberg, en av Söderköpings skickligaste turismentreprenörer, tvingas lägga ner driften av ­vandrarhemmet Mangelgården.

Efter långdragna förhandlingar med kommunen, gällande krav på ökad brandsäkerhet i fastigheten, har Stenbergs olika förslag till lösning förkastats.

Han erbjuder en hyreshöjning på 20 procent för åtgärderna, men kommunen kräver runt 80 procent. Stenberg är också villig att köpa Mangelgården och själv bekosta åtgärderna. Det skulle bespara kommunen dessa utgifter, men kommunen tänker inte sälja, enligt Natanaelsson.

Mangelgården som varit vandrarhem i 67 år ska vara stängd i år, trots att det sommartid är en skriande brist på övernattningsmöjligheter i staden. Inget pekar på att kommunen har ambition och budget för en upprustning av gården inom överskådlig tid. Man kan också fråga sig varför det är så angeläget för kommunen att äga vandrarhemmet?

Besöksnäringen är en livsviktig inkomstkälla för kommunen och det lokala näringslivet. Kommunens varumärke är uppbyggt kring turismen. Likaväl har de styrandes omsorg och insatser för besöksnäringen varit eftersatt, oberoende av vem som haft makten. Sättet som Johan Stenberg tvingats lämna driften av vandrarhemmet på, markerar att den nuvarande majoriteten inte heller förstår eller bryr sig om besöksnäringens stora betydelse. Det dåliga näringslivsklimatet i Söderköping, enligt fortlöpande undersökningar, lär inte förbättras av kommunens hantering av den duglige och drivande entreprenören.