Insändare SLUTREPLIK. SVAR TILL KAISA KARRO (S) OCH REBECCA HÄGG (S) I NT 30/10.

I en replik i NT (30/10) håller de socialdemokratiska företrädarna Kaisa Karro och Rebecca Hägg med om att tillgängligheten är för dålig till ögonsjukvården i Östergötland. Samtidigt skriver de att målet för Koalition för Östergötland är en god och jämlik hälsa för alla där alla kan känna att de får en trygg och rättvis vård. Misslyckandet är därmed ett faktum.

Det blir därför väldigt märkligt när Socialdemokraterna i samma andetag säger nej till att införa vårdval inom ögonsjukvården. Med fler vårdgivare är det inte bara fler olika aktörer som är med och utvecklar vården i Östergötland och fler tänkbara arbetsgivare inom ögonsjukvården, utan det blir förstås, först och främst, fler aktörer som kan möta östgötarnas behov av ögonsjukvård. Patienterna är de stora vinnarna.

När Socialdemokraterna säger nej till vårdval bortser de även från att det idag redan finns ett vårdval inom ögonsjukvården, i exempelvis Region Jönköping. Och eftersom den nya patientlagen innebär att du som patient har rätt att vända dig till en annan region för att få vård så kan även östgötarna använda Jönköpings vårdval. Men det är en möjlighet för de som har orken, kraften och möjligheten att söka sig till en annan region som kan erbjuda vården istället. Och för de som har anhöriga som kan stötta och hjälpa till.

Var finns jämlikheten i det, Kaisa Karro och Rebecca Hägg? Vad säger ni till de patienter som inte önskar annat än en trygg och rättvis vård, här hemma i Östergötland? Precis det som ni säger er ha som mål, men som ni inte visar er beredda att hitta konstruktiva lösningar för.

Fredrik Sjöstrand (M)

oppositionsråd

Per Larsson (KD)

oppositionsråd