Insändare Svar till moderaten och socialdemokraterna, Börje Natanaelsson, Gerd Aronsson och Kenneth Johansson angående Brunnsparken i Söderköping

I artikeln "Vi vill skapa fler möjligheter att bo" påstår ovanstående politiker fortfarande att det står mellan den gamla planen med avstängd Viggebyväg och två hus i parken mitt emot Birkagården – mot deras förslag om sex snedställda hus på tre och en halv våningar längst efter Storån.

Detta är inte sant. Precis som jag skrev i min artikel "Sanningen slinter" fortsätter den styrande majoriteten att ”skrämma” och slinta på fakta om Brunnsparken.

Vi var ganska många vanliga medborgare, som närvarade vid det informationssammanträde, där frågan ställdes av politiker i nämnden om just detta: Om den föreslagna nuvarande planen inte går igenom är det då så att den gamla automatiskt träder i verkställighet?

Tjänstemannen som svarade, samhällsbyggnadschefen, svarade "Nej det är inte så. Kommunen äger marken – alltså vi alla om man ska hårdra det – och vill kommunen inte sälja marken till det gamla föreslagna byggändamålet, så blir det ingen byggnation där".

Och varför skulle kommunen vilja sälja den marken till en plan, som i nuvarande läge ingen vill ha, varken medborgare eller politiker? Det kan bli tal om böter från byggaren, men det ska väl inte hindra oss ifrån att bygga en stad, som de flesta medborgare vill ha? Vi behöver lägenheter. Men varför ska det bara vara de med mest pengar, som ska kunna slå sig ned i en stympad Brunnspark. När det gällde det förra bygget var det frågan om trygghetsboende för äldre. Detta gäller över huvud taget inte längre.

Börje, Gerd och Kenneth, era argument är inte sanna. Ni slinter på sanningen. Lyssna på medborgarna.