Debatt Svar på insändare införd i NT torsdag 28/9 2017 från Bengt Svenson, S:t Anna

Söderköpings kommun har ingen strävan efter att mörka information utan tvärtom. Vi i politiken har varit tydliga med att kommunen ska vara så öppen och transparent som situationen tillåter.

Bengt Svenson skriver, med anledning av att Ramunderstadens VD lämnar sitt uppdrag:

”… det fanns sannolikt ingen avsikt från styrelsen att mörka… Det räcker om vi får del av skälen och själva beslutet. Det är väl det som kännetecknar ett transparent agerande.”

I de två pressmeddelanden, 2017-09-21 och 2017-09-25, som finns på Ramunderstadens hemsida, framgår att bolaget är i sin mest expansiva period och att uppgiften nu blir att samla resurserna på bästa sätt för att fortsätta driva utvecklingen i Söderköping. Dialogen som skett i samförstånd mellan styrelsen och VD handlar om, som VD själv uttrycker i NT 21/9, att båda parter är överens om lösningen. Någon ytterligare information finns inte att ge.

Bengt skriver: ”Söderköpings kommun har ju inte i alla ärenden kännetecknats av transparens i sitt agerande, vilket påtalats av JO och gått att läsa på ledarsidan i denna tidning.”

Med JO får vi anta att Bengt menar Justitieombudsmannen. Söderköpings kommun har aktivt sökt information hos Justitieombudsmannen om det påstådda påtalandet men har inte fått något svar. Söderköpings kommun känner inte heller sedan tidigare till något påtalande från denne.