INSÄNDARE SVAR TILL KARIN JONSSON (C) NT 19/1.

Karin Jonsson (c) skriver 19/1 om planerna på att bygga Johannisborgsförbindelsen – en ringled mellan Söderleden och Ståthögavägen. Motivet är att minska trafiken i innerstaden och enligt Jonsson visar analyser ”att denna förbindelse skulle ge betydande minskningar av biltrafiken” i innerstaden. Vad är det för analyser Jonsson syftar på? Har en analys gjorts även av hur biltrafiken kommer påverkas på sikt?

Forskning visar att vägbyggen mycket ofta leder till ökad trafik. Logiken är enkel – när fler vägar byggs och trängseln inledningsvis minskar blir det mer attraktivt att köra bil och fler kommer välja att ta bilen och därmed blir köerna snart lika långa igen. Att bygga mer vägar är endast en temporär lösning på problemet med framkomlighet.

Trafikverket påpekar i en studie från 2015 att ”byggandet av Handeloleden och Johannisborgslanken medfor att vagtrafiken (i synnerhet for gods) kommer att oka vilket går emot de klimatmål som finns både nationellt och lokalt.” I höstas släpptes FN´s klimatpanel IPCC en rapport som visar att vi kanske kan undvika en utveckling med dramatiska konsekvenser för vår planet, men bara om vi härifrån gör allt rätt. Hur resonerar Karin Jonsson och Kvartetten kring dessa rapporter och det ansvar Norrköpings kommun måste ta i klimatarbetet?

Feministiskt initiativ anser att Norrköpings kommun i linje med aktuell forskning måste upphöra med utbyggnad av infrastruktur som är skadlig för klimatet och istället satsa på bättre cykelvägar och kollektivtrafik.