Insändare Svar till Farbror Fritte 24/11 och Åldrig kvinna 25/11

Det är respektlöst Farbror Fritte att jämföra oss människor med däggdjur och påstå att "det alltid är hannarna som är pådrivande när det gäller artens fortbestånd". En sådan värdering cementerar en passiv kvinnosyn och bidrar till att stödja mäns övergrepp och trakasserier. "Sexuella inviter" kan vem som helst göra och personen måste noga invänta svar om samtycke eller ej.

Åldrig kvinna anser att "en stor procent" av kvinnor som blivit sexuellt trakasserade har "bidragit till att det blev som det blev". Denna syn är okunnig om verkligheten och lägger skuld på många kvinnor. Du efterlyser namngivning av utpekade kända män, men klarar inte, precis som Farbror Fritte, att med eget namn stå för din insändare.

I min egen text 9/11 skriver jag att "vi män bär på en kollektiv skuld till kvinnor sedan hundratals år". Senare läser jag filosofen Hanna Arendt som hävdar att begreppet kollektivt ansvar skymmer sikten för individens skuld. Jag instämmer. De många män som aldrig gjort sig skyldiga till övergrepp och trakasserier mot kvinnor har inget individuellt ansvar, men fortfarande anser jag att vi måste hjälpas åt att anmäla och påverka de skyldiga männen.

Det är synnerligen angeläget att Metoo-rörelsen i Sverige med kraft nu rullar vidare i olika yrkesgrupper. Ingen organisation kan ställa sig utanför granskning. Den hittills ensidiga betoningen på heterosexuella kontakter måste kompletteras med ett hbtq-perspektiv.