Insändare Att det pågår en debatt kring personlig assistans enligt LSS och assistansersättning är både viktigt och bra. Men det finns även ett flertal andra insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som behöver debatteras och synliggöras, inte minst i Norrköpings kommun.

Det första steget för att kunna bli aktuell för en insats enligt LSS är att söka själva insatsen. Min son har ansökt om Bostad med särskild service för vuxna enligt paragraf 9 punkt 9 LSS den 3 oktober 2017, efter cirka två års motivationsarbete från mig. Så det första steget gjordes alltså för över tre månader sedan. Han har fortfarande inte erbjudits någon tid för att träffa LSS-handläggare för utredningssamtal. Att han redan är beviljad en annan LSS-insats som inte fungerar, och där jag som anhörig och fullmaktsinnehavare begärt en uppföljning, gör ingen skillnad. Lägg där till att om han skulle bli beviljad ett boende enligt LSS, då är det vanligtvis en kötid på mellan ett till två år innan ett erbjudande om boende ges från myndighetskontoret.

Så vad avser Vård- och omsorgskontoret göra för att öka tillgängligheten och uppfylla lagkravet för uppföljningar?

Avser ni att ”bygga bort” den långa kö som finns på samma framgångsrika sätt som boendena för äldre personer, även för de personer som är berättigade boenden enligt LSS? Eller kan de viten som Vård- och omsorgskontoret med viss regelbundenhet tvingas betala till dess tillsynsmyndighet även fortsättningsvis vara den väg ni väljer att gå?

Det kan inte vara den enskilde LSS-handläggarens ansvar att svara utan frågorna vänder sig till ansvariga politiker i Vård- och omsorgsnämnden samt till direktör och verksamhetschef på myndighetsutövningen inom samma nämnd.