Insändare Svar till Britt-Marie Hamnevik-Söderberg och Juno Blom i NT den 6/12

Instämmer till fullo i deras välformulerade och alltid aktuella tankar och åsikter om förebyggande åtgärder gällande brott, men även drogmissbruk i olika former. Tiderna förändras och så även samhällsbilden, men polisens gamla valspråk; Skydda, hjälpa, ställa till rätta, är väl fortfarande ett bra tankesätt i ett demokratiskt samhälle?

De högsta styrande har ju sedan länge påtalat att polisen ska god kontakt med vårt uppväxande släkte, gärna så tidigt som möjligt. Tyvärr har den goda tanken drunknat i olika reformer under de senaste åren.

Under 70-, 80-, och 90-talet fanns det ganska många kvarterspoliser i Norrköping, som hade kunskap och ansvar för sina bostadsområden. Vi lärde känna ungdomarna (och de oss), bland annat genom skolundervisning i ”Lag & rätt”, Skolpoliser, Mopedskola och på fritidsgårdarna. Vi hade återkommande möten och samverkan med fältassistenter, gårdskarlar, hyresgäst- och idrottsföreningar, fritidspersonal. Helst ska ju varje enskild polis i möjligaste mån, få komma till den tjänst man är mest intresserad av, ordningsavdelningen, utredningsavdelningen, trafiksektionen och så vidare.

År 1997 ändrades benämningen till Närpolis och vi blev indelade i grupper och parvis här i Norrköping. Det gick också ganska bra, men det blev sämre lokalkännedom med större geografiska ansvarsområden. Sedan dess har som bekant centraliseringen ökat väsentligt.

Kan vi tro på framtiden och hoppas att Juno, Britt-Marie och likasinnade förhoppningsvis får sina åsikter framförda och hörda i riksdag och annorstädes.