Insändare Svar till Sofia Malander, Östgötatrafiken

Tack för snabbt svar, Sofia!

Men jag fick inte svar på mina frågor. Det enda jag har förstått är att samarbetet mellan Östgötatrafiken och kommunen inte är så bra Jag förstår också att chaufförerna inte har så mycket att säga till om. Tätare turer är bra, men inte helt nödvändiga mitt på dagen. Personligen så föredrar jag närhet till hållplats framför tätare turer. Men det får stå för mig.

Jag skulle därför vilja ha svar från kommunen på följande frågor: Den nya ”ändhållplatsen” för oss Rönntorpsbor med omnejd blir ju Däckmansgatan, denna lilla smala gatstump med smala trottoarer. Jag törs inte tänka tanken på hur det kommer att bli i vinter, när 15-20 personer ska hoppa av där, inklämda mellan bussen och häcken på en trottoar som är 1,45 cm bred. Hur går det med rollatorer, barnvagnar och rullstolar? Och skolbarnen som trängs och knuffas. Om det blir halt, hur lätt är det inte att halka in under bussen? Hemska tanke! Jag skulle inte vilja vara chaufför. Dessutom har dessa trottoarer plogats dåligt de senaste åren.

Varför har man nyligen kostat på asfaltering på Rönnagatan fram till och med busshållplatsen?

Hur blir det med busschaufförernas toalett? Måste man inte ha tillgång till toalett på en så pass lång sträcka? Vad kostar en ny vid Abborreberg och var ska den placeras?

Jag tror inte tätare turer får flera att åka buss, om man samtidigt tar bort hållplatser. Det är ju inte bara Rönntorp som försvinner, har jag förstått.

Tack i alla fall för att ni sent omsider satt upp ett anslag vid hållplatsen! Det var många som blev överraskade över att hållplatsen ska försvinna.

Välkomna att åka buss 116 och hoppa då gärna av vid Däckmansgatan!