Det skulle få så många negativa konsekvenser för så många Norrköpingsbor om det byggs dubbelspår på 2:ans spårvägslinje genom Vasaparken.

Drottninggatan skulle då få dubbla spår och antal turer skulle bli två gånger så många – det skulle ta bort den ”gågateliknande” känslan där.

Det bor många människor i Oxelbergen, Östantill och Gamla staden och andra, som jobbar på Risängen – de skulle bli utan spårvagnsförbindelse en lång tid framöver (liksom många i Klingsberg har varit). För det skulle dröja jättelång tid tills den ”östra” spårvägslinjen till Vrinnevisjukhuset blir verklighet.

Alternativet är: låt expressbussar komplettera spårvägen från Mirum via Södertull till Resecentrum, under de få timmarna på morgnar och kvällar som det gäller. Använd pengarna till att öppna en spårvagnslinje till Vrinnevisjukhuset i stället.

Det är väldigt många anställda och patienter, som åker bil till sjukhuset. Det syns på parkeringsplatserna.