Insändare ”Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi idag uppfattar, tolkar och för det vidare. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras” står det hos Wikipedia.

När jag tagit del av de många kommentarer och berättelser på sociala medier om Nya Torget förstår jag att det finns ett stort och genuint intresse för detta torg. Många berättar minnen av att vandra omkring bland stånden/vagnarna där det såldes allehanda frukt, grönsaker och blommor från trädgårdsmästerier i vår närhet. Där kan man tala om ”närodlade grönsaker”.

Att ”gå till torget” var ett begrepp för att göra sina inköp och träffa folk. Att därtill på lördagarna få höra Frälsningsarméns hornmusikkår spela och att se och höra Kråka Ringborgs utbjuda sina varor, förhöjde upplevelsen. Tiderna förändras och vårt sätt att göra våra inköp med den. Några trädgårdsmästerier med den bredd i odlingarna finns inte kvar. På några platser i vår stad finns säsongsvis ”torgförsäljning” av frukt och grönt, ett fint inslag i stadsbilden.

För att idag visa vad som varit på Nya Torget har jag ett förslag: Det finns många fotografier från torghandeln under mer än hundra år. Mitt förslag är att förstora upp dessa och montera med lämplig teknik på väggarna på de två garagenedfarterna. Ett annat alternativ är att bygga några väggar på torget och där montera bilderna.

Det finns säkert intresserade sponsorer för detta förslag.

Och jag vet att många skulle se detta som en fin hyllning och förståelse för en tid som varit på Nya Torget.