Insändare Svar till Wiwi Heggblad i NT 28/3

Jag förstår den oro som Wiwi Heggblad och andra känner när man läser om enskilda som inte får plats beviljad på äldreboende när man önskar det. Det kan naturligtvis uppfattas som om vi inte tagit någon lärdom av tidigare domar. Men faktum är att vi har gjort det.

Vi har bland annat gett biståndshandläggarna rätt att väga in hög ålder i sin totala bedömning till den enskildes fördel i fall som står och väger. Och vi har lyft beslutsfattandet om kommunens eventuella överklagande i enskilda fall till nämndens utskott för att det inte ska ligga på en enskild tjänsteperson.

Våra biståndshandläggare gör sitt yttersta för att på ett likvärdigt och rättssäkert sätt bedöma enskilda personers behov utifrån den personliga situationen, och faktum är att de allra flesta som ansöker om plats får den beviljad. De flesta väntar så länge de kan med att ansöka för man vill bo hemma så länge så möjligt och när man väl söker så har de flesta stort behov av hjälp. Så i de allra flesta fall är oron att inte få en plats obefogad.

Trots detta finns det fortfarande några få som får avslag på sin ansökan om boendeplats och som istället erbjuds hemtjänst. Jag som Kristdemokrat har som mål att vi ska kunna erbjuda Äldreboendegaranti till våra kommuninvånare, att alla över 85 som vill ha ett tryggare boende, med omsorg och gemenskap, ska kunna erbjudas det. Vi är inte där än, men vi ligger mycket bättre till än tidigare eftersom vi byggt bort kön till särskild boende. Vi har dessutom inlett nybygge och ombyggnationer via Hyresbostäder för att det ska finnas anpassade lägenheter för äldre som man kan få genom egen ansökan.

Eva-Britt Sjöberg

Kommunalråd (KD) och ordförande i vård och omsorgsnämnden