Insändare Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det betyder att vi vill att kvinnor och män ska ha lika möjligheter och förutsättningar i livet. Så är det inte idag. I Boxholm är löneskillnaderna mellan män och kvinnor störst i hela landet.

Boxholms kommunalråd, Britt-Marie Johansson (S), påstår att kvinnor ofta arbetar i kommunen och väljer att jobba deltid. Det som inte framgår är, att trots Socialdemokraternas vallöfte 2014 om att anställning bör ske till 100 procent, väljer Boxholms kommun alltför ofta att erbjuda deltidstjänster inom de kvinnodominerade yrkena som exempelvis äldreomsorgen

Fortfarande, snart hundra år efter att kvinnor vunnit kampen om rösträtten, råder en könsuppdelning mellan arbetslivet och arbetet i hem och familj. Som ett resultat av den könsuppdelningen har kvinnor i genomsnitt en livsinkomst som är 3,6 miljoner mindre än vad män har.

Det är viktigt med ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män. Arbetarklassen 2018 består till stor del av kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn eller handeln: en undersköterska, en barnskötare, en lokalvårdare eller ett butiksbiträde. Är man dessutom kvinna med en annan bakgrund än svensk är man ofta dubbelt utsatt. Ofta är det dålig arbetsmiljö, osäkra anställningsvillkor och låg lön. Den låga lönen leder sedan till en usel pension – det är ingen hemlighet att Sverige har över 300 000 fattigpensionärer.

Vi i Vänsterpartiet vill ändra på det här. Vi vill stärka rätten till fast anställning och minska de otrygga anställningarna. Vi vill ha ett hållbart arbetsliv. Vi vill börja övergången till sex timmars arbetsdag, genom att införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön på ett arbetsställe i varje kommun och landsting i Sverige