Ostlänken har som projekt omvandlats till något annat, nämligen höghastighetståg med ändpunktstrafik Stockholm-Malmö, Stockholm-Göteborg som prioriterat mål. Norrköping kommer att ha samma glädje av höghastighetstågen som Flen och Gnesta har av SJ:s nuvarande snabbtåg – de bullrar när de far förbi, men de stannar inte.

Det må vara att det är visioner och inte kalkyler som bygger vårt framtida samhälle, men innan bygget påbörjas ger de resurser som utbyggnaden förutsätter mer än ett möjligt alternativ. Den siffra som nu nämns – 320 miljarder – är för övrigt inte resultatet av en seriös kalkyl utan en grov gissning.

Men å andra sidan, vad ska förhandlarna svara på frågan ”– Hur mycket kommer det att kosta? – Inte en aning!”, är knappast ett svar som kommer att godtas. Alltså fortsätter gissningsleken till dess det är för sent att backa. Resurserna kan användas bättre.

Bygg ut inrikesflyget och se till att den nuvarande järnvägen rustas upp och kompletteras. Vi kan inte vänta i 15 - 25 år på att få till stånd ett fungerande system för persontransporter, som för övrigt riskerar att vara omodernt den dag som det tas i drift.