Med dagens penningvärde så var det en oerhörd investering som svenska staten gjorde på den tiden, och det var en oerhörd katastrof både ekonomiskt men framför allt prestigemässigt när båten välte och sjönk efter bara några minuters färd.

Men hur kunde det bli så? Svaret är prestige. De som byggde fartyget förstod nog att mycket var fel, men efter mycket hjärntvättning från de som förspråkade att Sverige skulle ha ett sådant här krigsfartyg som skulle imponera och skrämma fiender så trodde till slut de flesta att allt skulle gå bra.

De som försökta varna blev säkert betraktade som ”bakåtsträvare”. Skulle något sådant här kunna hända igen i våra dagar?

Jo, projektet Ostlänken har skrämmande många likheter med regalskeppet Vasa.